DACA

 

15 czerwca 2012 roku, prezydent Obama ogłosił, że urząd imigracyjny wstrzymuje ze skutkiem natychmiastowym deportacje osób, które spełniają kryteria DREAM Act. Rozporządzenie nosi obecnie oficjalną nazwę Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Osoby objęte nowym rozporządzeniem mogą wystąpić do Urzędu Imigracyjnego o tzw. Deferred Action, czyli oficjalne uznanie, że nie są priorytetem deportacji z USA. Uzyskanie statusu Deferred Action uprawnia nas do wystąpienia o pozwolenie na pracę oraz o numer Social Security. Należy pamiętać, że Deferred Action nie prowadzi do zielonej karty. Nowy status będzie ważny na dwa lata z możliwością odnowienia. 

Opłata imigracyjna za wniosek wynosi $495.00. Razem z wnioskiem, można złożyć wniosek o pozwolenie na pracę, bez dodatkowej opłaty.

Aby się zakwalifikować na DACA, należy spełnić następujące kryteria:

  1. Przyjazd do USA przed ukończeniem 16 roku życia
   Nowe przepisy mają na celu pomóc osobom, które przyjechały do USA, jako małe dzieci lub zostały przywiezione do USA przez ich rodziców. W myśl nowych przepisów, tylko osoby, które wjechały do USA przed 16 rokiem życia się kwalifikują. Osoby, które przyjechały przez tzw. „zieloną granicę” są objęte nowymi przepisami. Osoby, które przyjechały do USA legalnie, aby się zakwalifikować, będą musiały udowodnić, że ich status imigracyjny wygasł  15 czerwca 2012r. lub wcześniej.
  2. Ciągły pobyt w USA od 15 czerwca 2007r.
   Nowe przepisy weszły w życie 15 czerwca 2012r. i jest to kluczowa data. Aby zostać objętym nowymi przepisami musimy udokumentować, że z dniem 15 czerwca 2012 roku przebywaliśmy w USA przez ostatnie 5 lat, czyli od 15 czerwca 2007r. Pobyt musi być ciągły, ale krótkie wyjazdy poza USA nie przerywają wymaganego okresu pobytu w USA. Nie wolno jednak wyjeżdżać po 15 sierpnia 2012r. aż do momentu otrzymania Advance Parole.
  3. Obecność w USA 15 czerwca 2012r.
   Aby objęły nas nowe przepisy, musimy udokumentować, że przebywaliśmy w USA w piątek, 15 czerwca 2012 roku.
  4. Niekaralność (z wyjątkiem drobnych przestępstw).
   Tylko  osoby, które nie weszły w poważniejszy konflikt z prawem kryminalnym skorzystają z nowych przepisów. Nowe przepisy nie obejmą nas, jeśli mamy wyrok skazujący za przestępstwo, za które grozi więcej niż rok pozbawienia wolności (felony). Oprócz tego nie skorzystamy z nowych przepisów, jeśli popełniliśmy poważne przestępstwo, za które nie grozi więcej niż rok pozbawienia wolności (misdemeanor).
   Uwaga: wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu przekreśla nasze szanse na skorzystanie z nowych przepisów. Niezależenie od przestępstwa, nie skorzystamy z nowych przepisów, jeśli zostaliśmy skazani za jakiekolwiek 3 przestępstwa (misdemeanor).
  5. Ukończenie szkoły średniej (high school), odbycie służby w armii USA lub uczęszczanie do szkoły
   Jest kilka możliwości, aby objęło nas nowe rozporządzenie. Osoby, które nie ukończyły jeszcze szkoły średniej, muszą obecnie uczęszczać do szkoły. Ponadto nowe przepisy obejmują osoby, które ukończyły szkołę średnią (high school) lub odbyły służbę w armii amerykańskiej. Można ponadto ponownie zapisać się do szkoły, aby spełnić ten warunek.
  6. Wiek poniżej 31 lat z dniem 15 czerwca 2012r.
   Nowe rozporządzenie obejmuje tylko osoby, które nie ukończyły 31 lat z dniem 15 czerwca 2012r. Innymi słowy, aby się zakwalifikować, 15 czerwca 2012r. można było mieć maksymalnie 30 lat i 364 dni.

Dodatkowe informacje:

  1. Minimum 15 lat z wyjątkiem osób mających rozprawy deportacyjne.
   Aby wystąpić o Deferred Action należy mieć ukończone 15 lat w dniu składania wniosku. Wiek 15 lat nie dotyczy osób, które są już w procesie deportacyjnym.
  2. Pozwolenie na podróżowanie.
   Po zatwierdzeniu wniosku można wystąpić o pozwolenie na podróżowanie poza USA (Advance Parole).

 

Powyższe informacje nie są poradą prawną. W celu uzyskania porady prawnej, należy skontaktować się z Mec. Marcinem Muszyńskim. 

 

112B Nassau Avenue; Brooklyn, NY 11222
tel. (718) 389-7580
znajdź mnie na: fb-ico tw-ico
150 Broadway, #1920; New York, NY 10038
tel. (718) 389-7580