Zielone Karty przez Pracodawacę

 

Sponsorowanie przez pracodawcę to druga po sponsorowaniu rodzinnym możliwość otrzymania zielonej karty. W większości przypadków pierwszym etapem jest złożenie wniosku do Departamentu Pracy, aby wykazać, że zatrudnienie przyszłego imigranta nie wpłynie negatywnie na lokalny rynek pracy w USA.

Zatwierdzony wniosek z Departamentu Pracy (PERM) jest ważny tylko przez 6 miesięcy. W tym czasie należy rozpocząć drugi etap sponsorowania pracowniczego (I-140). Na tym etapie, Urząd Imigracyjny weryfikuje doświadczenie aplikanta oraz sprawdza, czy pracodawcę stać na zatrudnienie imigranta. 

UWAGA: Złożenie wniosku do Departamentu Pracy oraz I-140 nie wpływa na status aplikanta oraz nie jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na pracę.

Trzeci etap sponsorowania pracowniczego to złożenie wniosku o zieloną kartę (I-485). Na tym etapie, imigrant otrzymuje pozwolenie na pracę. Razem z podaniem o zieloną kartę, należy załączyć między innymi badania lekarskie oraz karę $1,000.00, jeżeli obejmuje nas paragraf 245(i).

 

Dodatkowe informacje:

Biuletyn wizowy

O kolejności wydawania zielonych kart decyduje amerykański Departament Stanu, który co miesiąc publikuje biuletyn wizowy. W biuletynie wizowym, podane są daty, według których wydawane są obecnie zielone karty. Te daty to tak zwane „Priority Dates”, czyli daty rozpoczęcia naszego sponsorowania. To właśnie na podstawie tego biuletynu, Urząd Imigracyjny wydaje zielone karty. Okres oczekiwania na zieloną kartę zależy między innymi od wykształcenia przyszłego pracownika. W tej chwili nie ma kolejek, jeżeli pracownik posiada wykształcenie wyższe (magister).

Priority date

Nasze miejsce w kolejce w sponsorowaniu pracowniczym to tak zwane „Priority Date”. Ta data to nic innego jak tylko dzień, w którym pracodawca złożył odpowiedni wniosek do Departamentu Pracy. 

 

Powyższe informacje nie są poradą prawną. W celu uzyskania porady prawnej, należy skontaktować się z Mec. Marcinem Muszyńskim. 

 

112B Nassau Avenue; Brooklyn, NY 11222
tel. (718) 389-7580
znajdź mnie na: fb-ico tw-ico
150 Broadway, #1920; New York, NY 10038
tel. (718) 389-7580