Obywatelstwo

 

Tylko obywatelstwo USA pozwala na pełne uczestnictwo z życiu politycznym USA, a co się z tym wiąże, pozawala na wpływanie na losy tego kraju. Obywatelstwo USA niesie za sobą wiele korzyści, dlatego gorąco zachęcamy do złożenia odpowiedniego wniosku.

Aby otrzymać obywatelstwo USA, należy spełnić kilka warunków. Informacje zawarte na tej stronie są informacjami ogólnymi i dotyczą większości aplikantów, ale nie wszystkich.

Podstawowe wymogi, które należy spełnić, aby otrzymać obywatelstwo USA:

  1. W większości przypadków, o obywatelstwo USA można ubiegać się po upływie 5 lat od otrzymania zielonej karty. Osoby, które są małżonkami obywateli USA, mogą ubiegać się o obywatelstwo po trzech latach, pod warunkiem, że są w związku małżeńskim z tym samym obywatelem USA przez trzy lata oraz mąż lub żona jest obywatelem USA przez co najmniej trzy lata. (Wnioski do Urzędu Imigracyjnego można wysyłać 3 miesiące przed powyższymi datami)
  2. Oprócz posiadania zielonej karty przez wyżej podany okres, musimy udokumentować, że przebywaliśmy na terenie USA przez dwa i pół roku lub w przypadku małżeństwa z obywatelem USA, przez półtora roku.
  3. Osoby, które popełniły ciężkie przestępstwa nie kwalifikują się na obywatelstwo USA. Kandydat na obywatelstwo musi potwierdzić swoją nienaganną postawę (Good Moral Character). Jakiekolwiek aresztowania muszą być zweryfikowane przez kompetentnego adwokata imigracyjnego przed złożeniem wniosku do Urzędu Imigracyjnego.
  4. Należy posiadać podstawową wiedzę z historii oraz struktury państwowej USA.
  5. Trzeba mieć ukończone 18 lat.
  6. Trzeba wykazać się komunikatywną znajomością języka angielskiego (w mowie i w piśmie).

 

Kto może zdawać egzamin na obywatelstwo w języku polskim?

Osoby spełniające następujące warunki mogą zdawać egzamin na obywatelstwo w języku polskim:

  1. Wiek 50 lat oraz zielona karta przez 20 lat,
  2. Wiek 55 lat oraz zielona karta przez 15 lat,
  3. Wiek 65 lat oraz zielona karta przez 20 lat - uproszczona wersja testu

 

Automatyczne obywatelstwo dla dzieci

Prawo o obywatelstwie USA wbrew pozorom jest bardzo skomplikowane oraz przez ostatnie kilka dekad wielokrotnie się zmieniało. Ostatnia zmiana prawa imigracyjnego miała miejsce 27 lutego 2001 (Child Citizenship Act of 2000).

Osoby, które ukończyły 18 lat 27 lutego 2001 lub po tej dacie są automatycznie obywatelami USA jeżeli:

  1. Przynajmniej jeden rodzic jest obywatelem USA;
  2. Dziecko jest poniżej 18 roku życia i jest stanu wolnego;
  3. Dziecko mieszka w USA pod prawną opieką rodzica obywatela USA;
  4. Dziecko posiada “zieloną kartę”.

Osoby, które ukończyły 18 lat przed 27 lutego 2001 są automatycznie obywatelami USA jeżeli przed ukończeniem 18 roku życia dziecka: (1) jeden z rodziców został naturalizowanym obywatelem USA; (2) dziecko otrzymało “zieloną kartę”; (3) dziecko było stanu wolnego ORAZ:

  1. Drugi rodzic został obywatelem USA zanim dziecko skończyło 18 lat; lub
  2. Jeżeli dziecko urodziło się poza związkiem małżeńskim, matka była naturalizowanym obywatelem; lub
  3. Drugi rodzic dziecka nie żyje; lub
  4. Rodzice dziecka są rozwiedzieni a naturalizowany obywatel USA ma prawną opiekę nad dzieckiem.

 

Powyższe informacje nie są poradą prawną. W celu uzyskania porady prawnej, należy skontaktować się z Mec. Marcinem Muszyńskim. 

 

112B Nassau Avenue; Brooklyn, NY 11222
tel. (718) 389-7580
znajdź mnie na: fb-ico tw-ico
150 Broadway, #1920; New York, NY 10038
tel. (718) 389-7580