Deportacje

 

Czym jest deportacja

Potocznie słowo deportacja ma wśród polskich imigrantów wiele znaczeń: nakaz deportacji, rozprawa deportacyjna lub fizyczne usunięcie imigranta z USA przez Urząd Imigracyjny (ICE). W praktyce zanim zostaniemy deportowani z USA, musimy najpierw mieć rozprawę, na której sędzia imigracyjny wyda wyrok deportacyjny. W innej sytuacji są osoby, które mają już wyrok deportacyjny. Takie osoby, w razie kontaktu z Urzędem Imigracyjnym, mogą zostać zatrzymane i wydalone z USA, częstokrotnie po kilkumiesięcznym pobycie w wiezieniu imigracyjnym.

 

Jak trafiamy do sądu imigracyjnego

Jest wiele sposobów, w jaki możemy trafić przed oblicze sędziego imigracyjnego. Możemy źle wypełnić wniosek imigracyjny i otrzymać odmowę oraz wezwanie do sądu. Ponadto do sądu imigracyjnego trafimy prawie na pewno po naszym pobycie w wiezieniu. Coraz częściej trafiamy w ręce ICE podczas kontroli drogowych lub podróżując pociągami lub autobusami.

 

Jak rozpoczyna się rozprawa deportacyjna

Nasza rozprawa deportacyjna oficjalnie rozpoczyna się w momencie, kiedy do sądu imigracyjnego wpływa wezwanie do stawienia się. Wezwanie to nosi nazwę Notice to Appear (NTA). Dokument ten jest swojego rodzaju aktem oskarżenia. Zawarte są w nim nasze dane osobowe, nasze wykroczenia imigracyjne oraz paragraf prawa imigracyjnego, na podstawie którego Urząd Imigracyjny chce nas deportować.

 

Nie ignoruj wezwania do sądu

Wezwanie do sądu imigracyjnego to bardzo poważna sprawa – za niestawienie się grozi nam wyrok deportacyjny wydany zaocznie (in absentia). Taki wyrok ma częstokrotnie dużo surowsze konsekwencje niż wyrok deportacyjny wydany w naszej obecności. Ponadto, jeśli wezwanie przyszło na nasz stary adres lub pod jakikolwiek inny adres – pamiętajmy, że prawo imigracyjne nakazuje nam poinformować Urząd Imigracyjny o naszym każdym nowym adresie zamieszkania.

 

Jak wygląda rozprawa deportacyjna

Rozprawa deportacyjna to proces, częstokrotnie, kilkuletni. Mimo, że dla większości osób rozprawa deportacyjna kojarzy się z nakazem wyjazdu, wcale tak nie musi być. Generalnie rozprawa deportacyjna może zakończyć się na trzy sposoby: wyrok deportacyjny, zielona karta lub zamkniecie sprawy (bez zielonej karty i bez nakazu wyjazdu).

Są dwa rodzaje rozpraw deportacyjnych – ogólne (master calendar hearing) oraz indywidualne (individual hearing). Zanim dojdzie do naszej indywidualnej rozprawy, z reguły będzie miało miejsce kilka rozpraw ogólnych. Na ogólnych rozprawach obecnych będzie wiele innych osób, które tak jak my otrzymali Notice to Appear. Podczas takiej rozprawy, adwokat, sędzia oraz adwokat Urzędu Imigracyjnego uzgadniają szczegóły dalszego postępowania. Bardzo często ustalana jest kolejna data ogólnej rozprawy, aby uzupełnić materiał dowodowy lub przedłożyć odpowiednie aplikacje czy dokumenty. Kiedy wszystkie aplikacje oraz dokumenty są złożone, sędzia wyznacza termin rozprawy indywidualnej. Ze względu na przepełnienia w sądach imigracyjnych, zanim dojedzie do indywidualnej rozprawy, może upłynąć kilkanaście miesięcy a czasami nawet parę lat.

Rozprawa indywidualna ma bardziej oficjalny charakter. Na takie rozprawie przedstawiany jest materiał dowodowy, świadkowie, biegli, itp. Obie strony wygłaszają swoje przemowy. Po zakończeniu rozprawy sędzia podejmuje decyzję, o której informuje natychmiast lub pisemnie w późniejszym terminie.

 

Apelacje

Po wydaniu decyzji przez sędziego imigracyjnego, obie strony mają prawo do złożenia apelacji. W zależności od okoliczności, apelacje takie składa się do sędziego imigracyjnego lub do Imigracyjnej Rady Apelacyjnej (BIA). W dalszej kolejności można odwoływać się do sądów federalnych.

 

 

Powyższe informacje nie są poradą prawną. W celu uzyskania porady prawnej, należy skontaktować się z Mec. Marcinem Muszyńskim. 

 

112B Nassau Avenue; Brooklyn, NY 11222
tel. (718) 389-7580
znajdź mnie na: fb-ico tw-ico
150 Broadway, #1920; New York, NY 10038
tel. (718) 389-7580